تبلیغات
مزرعه ی پُتی ناز - حیوانات زبان بسته در قفس ها برای فروش!
مزرعه ی پُتی ناز
اینجا برای حیوانات است

متاسفانه ما انسانها گاه كارهایی انجام می دهیم كه هیچ دلیلی برای آن نداریم.حیواناتی را كه خداوند آزاد و رها

آفریده به بند می كشیم تا از بازی كردن با آنها لذت ببریم!شاید اگر خداوند موجوداتی برتر از انسان ها هم خلق

 می كرد و آنها به جای ما اشرف مخلوقات می شدند اصلا بعید نبود آن موجودات انسانها را بگیرند در قفس

بگذارند و بفروشند! تنها با تصور همچین حالتی ست كه درك می كنیم حیوانات بیچاره ای را كه در دست ما

اسیرند...

چند روز پیش از جلوی یكی از این به اصطلاح پرنده فروشی ها رد شدم و چه صحنه های دردناكی دیدم.حدود

ده خرگوش كوچك در یك قفس تنگ...جوری كه بیجاره ها روی هم سوار شده بودند! و بعضی هاشون دست های

كوچیكشون از قفس زده بود بیرون...جالب اینجاست كه جلوی این همه خرگوش یك ته كلم سفت انداخته بودند

و اونها با دندون های كوچیكشون مجبور بودند از گرسنگی بهش گاز بزنند!...روز بعد یه مقدار كاهو از خونه بردم به

همون مغازه و گذاشتم توی قفسشون...آنچنان حمله ای به كاهوها كردند كه اشك توی چشمهای من جمع شد

...نمی دونم چرا ما انسانها گاهی این همه بی رحم می شویم.

اگر نزدیك خانه ها یا محل كار و عبورتان همچین مغازه هایی هست گاهی به درونشان نگاهی بیاندازید و اگر

تونستید حتی یك تیكه نان به قفسشون بندازید دریغ نكنید.مطمئن باشید كه مهربانی به این آفریده های مظلوم

خداوند ثواب زیادی دارد...

 

 

بیایید با حیوانات مهربان باشیم
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 9 آذر 1389 توسط پتی ناز