تبلیغات
مزرعه ی پُتی ناز - مراقب دندانهای خرگوشتان باشید!
مزرعه ی پُتی ناز
اینجا برای حیوانات است

خرگوش ها از جمله حیواناتی هستند كه دندانهای آنها مدام در حال رشد است...

اگر در خانه از خرگوش نگهداری می كنید یادتان باشد كه این مسآله برای خرگوش بسار حیاتی است.

حتما برای خرگوشتان چوبهایی را تهیه كنید كه بتواند بجود...مراقب باشید چوب سمی نباشد...اگر خرگوش هنوز

بچه است از چوبهای نرم تر استفاده كنید...و یا می توانید از بازار برایش بسته های غذایی را تهیه كنید كه

برای همین كار تهیه شدند...و البته این بسته ها فقط مناسب دندانهای خرگوش است و نیاز غذایی اش را تامین

نمی كند...

اگر خرگوشتان دندانهایش را به هم می كشد بدانید كه دندانهایش نیاز به ساییده شدن دارند...و اگر نیازش را

 برآورده نكنید رشد بی رویه دندانهایش باعث بیماری دردناكی می شود كه شاید به مرگش ختم شود.

بیایید حیوانات را درك كنیم...
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 7 شهریور 1389 توسط پتی ناز